Achiziții

10.04.2015 - INVITATIE - Achizitieobiecte de mobilier  exterior și interior

 

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției de pentru achiziționarea obiectelor de mobilier de exterior și interior . In cadrul proiectului PET042, ”Succes și independență” , Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) nr. Contract:  15ST/12.03.2015/SEE.   Valoarea estimată a contractului de achiziţie directă mai sus menţionat, determinată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  cu modificările şi completările ulterioare este de 19596,77  lei fără TVA, echivalentul a 4443,21 euro fără TVA, calculat la cursul BNR valabil pentru data de 10.04.2015, respectiv 1 euro = 4,4105

Mai multe informații în legătură cu achiziția in documentul atasat:

 

14.04.2015 - INVITATIE - Achizitieobiecte materiale consumabile, birotică

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției dematerialelor consumabile, birotică. In cadrul proiectului PET042, ”Succes și independență” , Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) nr. Contract:  15ST/12.03.2015/SEE. Valoarea estimată a contractului de achiziţie directă mai sus menţionat, determinată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  cu modificările şi completările ulterioare este de 5241,94  lei fără TVA, echivalentul a 1188,38 euro fără TVA, calculat la cursul BNR valabil pentru data de 17.04.2015, respectiv 1 euro = 4,4110 .

Mai multe informații în legătură cu achiziția in documentul atasat:

16.04.2015 - INVITATIE - Achizitieobiecte materiale consumabile,hartie copiator

 

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției dematerialelor consumabile, Hartie copiator. In cadrul proiectului PET042, ”Succes și independență” , Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) nr. Contract:  15ST/12.03.2015/SEE. Obiectul achizitiei reprezintă linia bugetara nr. 3. Material consumabile  - Hartie copiator .  Valoarea estimată a contractului de achiziţie directă mai sus menţionata, determinată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  cu modificările şi completările ulterioare este de 9173,39  lei fără TVA, echivalentul a 2075,33  euro fără TVA, calculat la cursul BNR valabil pentru data de 15.04.2015, respectiv 1 euro = 4,4202 .

Mai multe informații în legătură cu achiziția in documentul atasat:

18.05.2015 - INVITATIE - Achizitieobiecte, materiale unelte pt curs

 

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției deobiecte, materiale unelte pt curs. In cadrul proiectului PET042, ”Succes și independență”, Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) nr. Contract:  15ST/12.03.2015/SEE. Obiectul achizitiei, reprezinta linia nr. 5. Alte costuri legate de furnizarea serviciilor către beneficiari, Materiale, unelte pentru curs.   Valoarea estimată a contractului de achiziţie directă mai sus menţionat, determinată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie direct,  cu modificările şi completările ulterioare este de 3629,03   lei fără TVA, echivalentul a 816,34  euro fără TVA, calculat la cursul BNR valabil pentru data de 18.05.2015, respectiv 1 euro = 4,4455 .

Mai multe informații în legătură cu achiziția in documentul atasat:

19.04.2015 - INVITATIE - Achizitieobiecte materiale consumabile,toner

 

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției dematerialelor consumabile, Toner. In cadrul proiectului PET042, ”Succes și independență” , Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) nr. Contract:  15ST/12.03.2015/SEE. Obiectul achizitiiei reprezintă linia bugetara nr. 3. Materiale consumabile. – Toner  .  Valoarea estimată a contractului de achiziţie directă mai sus menţionat, determinată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  cu modificările şi completările ulterioare este de 7096,77   lei fără TVA, echivalentul a 1608.33  euro fără TVA, calculat la cursul BNR valabil pentru data de 16.04.2015, respectiv 1 euro = 4,4125.

Mai multe informații în legătură cu achiziția in documentul atasat:

21.05.2015 - INVITATIE - Achizitieobiecte, materiale curs – Lucrator cu tineretul

 

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției deobiecte, materiale curs – Lucrator cu tineretul. In cadrul proiectului PET042, ”Succes și independență”, Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) nr. Contract:  15ST/12.03.2015/SEE. Obiectul achizitiei, reprezintă linia bugetara nr. 5. Alte costuri  legate de furnizarea serviciilor către beneficiari: - material, unelte pentru curs, Lucrator cu tineretul.  Valoarea estimată a contractului de achiziţie directă mai sus menţionat, determinată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  cu modificările şi completările ulterioare este de 3629,04  lei fără TVA, echivalentul a 815.81  euro fără TVA, calculat la cursul BNR valabil pentru data de 20.05.2015, respectiv 1 euro = 4,4484 .

 

Mai multe informații în legătură cu achiziția in documentul atasat:

21.05.2015 - INVITATIE - Achizitiede material, unelte pentru curs, Arte combinate,

 

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției material, unelte pentru curs, Lucrator cu tineretul, In cadrul proiectului PET042, ”Succes și independență” , Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) nr. Contract:  15ST/12.03.2015/SEE.Obiectul achizitiei reprezintă linia bugetara nr. 5. Alte costuri  legate de furnizarea serviciilor către beneficiari: - material, unelte pentru curs, Arte combinate.

 


Mai multe informații în legătură cu achiziția in documentul atasat:


24.05.2015 - INVITATIE - Achizitiede echipamente IT,

 

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției echipamente IT, , In cadrul proiectului PET042, ”Succes și independență” , Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) nr. Contract:  15ST/12.03.2015/SEE Obiectul achizitiei, reprezintă echipamente IT,  linia nr. 4. Costuri pentru investiții, 4.1. Echipamente, 4.1.1. Echipamente pentru facilitățile destinate beneficiarilor:  Valoarea estimată a achiziţie directe mai sus menţionata, determinată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  cu modificările şi completările ulterioare este de 76.656,45   lei fără TVA, echivalentul a 17.368,24  euro fără TVA, calculat la cursul BNR valabil pentru data de 24.04.2015, respectiv 1 euro = 4,4136 .

 

Mai multe informații în legătură cu achiziția in documentul atasat: